7 – Ο γύρος της Παλαιάς Χώρας

 

1,2 χλμ. / 40 λεπτά  (κυκλική διαδρομή)
Βαθμός δυσκολίας: εύκολη στην αρχή / μέτρια προς το Κάστρο

Πώς να χρησιμοποιήσω ένα αρχείο GPX;