9 – Αφαία

 

ΜΕΣΑΓΡΟΣ – ΝΑΟΣ ΑΦΑΙΑΣ:
2,5 χλμ. / 50 λεπτά
Βαθμός δυσκολίας: εύκολη / μέτρια διαδρομή

 

[fblike]

 

Eνδιαφέρον
0
Σήμανση
0
Καθαριότητα
0
Average
  yasr-loader